}

Welkom op de website van de WoonAdviesCommissie Nijmegen

WOONADVIESCOMMISSIE NIJMEGEN

Sinds 2015 is Nijmegen een onafhankelijk adviesorgaan rijker: de WoonAdviesCommissie (WAC) Nijmegen. Sinds najaar 2016 is de WAC een stichting. WAC Nijmegen beoordeelt nieuwbouw- en renovatieplannen op gebruikerskwaliteit en geeft hierover advies. De WAC Nijmegen bestaat uit een groep permanent bijgeschoolde vrijwilligers die zich betrokken voelen bij de stad en speciaal bij de ontwikkeling van het wonen. De gebruikskwaliteit van de woning en woonomgeving staan centraal.
De commissie neemt een onafhankelijke positie in, dus los van de gemeente, de woningcorporaties of projectontwikkelaar. De gemeente Nijmegen en het Platform van Nijmeegse woningcorporaties staan positief tegenover de werkzaamheden van de WAC. Een advies aanvragen is niet verplicht. Per advies worden afspraken gemaakt over een financiele vergoeding.

Waarom WAC Nijmegen?

De rol van de WAC wordt in de komende jaren steeds belangrijker. Ook in Nijmegen wordt in de komende jaren nog veel nieuw gebouwd. En er komt steeds meer aandacht voor aanpassing en renovatie van de bestaande woningvoorraad (aanpasbaar verbouwen), het ombouwen van kantoren naar woningen, de toegankelijkheid in woning en woningomgeving en het eventueel realiseren van semipermanente woningen. De toetsing van gebruikerskwaliteit ligt doorgaans eenzijdig bij de opdrachtgevers: de woningbouwcorporaties of projectontwikkelaars. WAC Nijmegen vindt het belangrijk om hier een onafhankelijke toets naast te stellen en richt zich op het hele pakket.

Hoe werkt WAC Nijmegen?

De koepelorganisatie VACpunt Wonen in Utrecht levert deskundigheid, zorgt voor adequate scholing en informeert over wijzigingen in de bouwregelgeving. Met de door hen ontwikkelde Woonkwaliteitswijzer toetst WAC Nijmegen plannen van de gemeente , woningcorporaties en opdrachtgevers in de bouw op hun gebruikskwaliteit en komt met praktische oplossingen. Uitgangspunt is om zo vroeg mogelijk aan te haken bij plannen, zodat er al in een voorstadium geadviseerd kan worden. Want alleen dan zijn noodzakelijke planaanpassingen nog gemakkelijk (en zonder extra kosten) te realiseren. WAC Nijmegen werkt snel en efficient, zodat het planproces geen vertraging oploopt.

Waar kijkt WAC Nijmegen naar?

Alle bouwplannen moeten voldoen aan de wet: in het Bouwbesluit zijn de basiseisen vastgelegd. De WAC gaat echter een stap verder en bekijkt de plannen door de ogen van de toekomstige bewoners.

Hierbij letten we op een aantal punten:

* Afmeting van ruimtes
- is een vertrek goed te gebruiken waarvoor het bedoeld is
- kun je er eventueel ook andere dingen in doen (flexibiliteit)

* Indeling van de woning,
- hoe liggen vertrekken ten opzichte van elkaar, looplijnen, bergruimte, enz.
- plaatsing van apparatuur, verwarmingselementen, schakelaars, lichtpunten en dergelijke;

* Ventilatie mogelijkheden

* Materiaalgebruik
- is de woning duurzaam, gezond en onderhoudsvriendelijk.

* Buitenruimte bij de woning, tuin en buitenberging, bereikbaarheid, achterom, enz.

* (Veiligheid van de) woonomgeving, parkeerplekken, voorzieningen, groen, enz.