}

Welkom op de website van de WoonAdviesCommissie Nijmegen

WOONADVIESCOMMISSIE NIJMEGEN

Sinds 2015 is Nijmegen een onafhankelijk adviesorgaan rijker: de WoonAdviesCommissie (WAC) Nijmegen, vanaf najaar 2016 is WAC Nijmegen een stichting. WAC Nijmegen beoordeelt nieuwbouw- en renovatieplannen op gebruikerskwaliteit en geeft hierover advies. De gebruikerskwaliteit van de woning en woonomgeving staan centraal. De commissie neemt een onafhankelijke positie in, dus los van de gemeente, de woningcorporaties of projectontwikkelaar. De gemeente Nijmegen en het Platform van Nijmeegse woningcorporaties staan positief tegenover de werkzaamheden van de WAC. Een aantal corporaties heeft al een advies gevraagd. De WAC Nijmegen bestaat uit permanent bijgeschoolde vrijwilligers die zich betrokken voelen bij de stad en speciaal bij de ontwikkeling van het wonen.

Waarom WAC Nijmegen?

Ook in Nijmegen wordt in de komende jaren veel nieuw gebouwd. En er komt steeds meer aandacht voor aanpassing en renovatie van de bestaande woningvoorraad (aanpasbaar verbouwen), het ombouwen van kantoren naar woningen, de toegankelijkheid in woning en woningomgeving en het eventueel realiseren van semipermanente woningen. De toetsing van gebruikerskwaliteit ligt doorgaans eenzijdig bij de opdrachtgevers: de woningbouwcorporaties of projectontwikkelaars. WAC Nijmegen vindt het belangrijk om hier een onafhankelijke toets naast te stellen en richt zich op het hele pakket. De rol van de WAC wordt daarom in de komende jaren steeds belangrijker.

Hoe werkt WAC Nijmegen?

De koepelorganisatie VACpunt Wonen in Utrecht levert deskundigheid, zorgt voor adequate scholing en informeert over wijzigingen in de bouwregelgeving. Met de door hen ontwikkelde Woonkwaliteitswijzer toetst WAC Nijmegen bouwplannen op hun gebruikerskwaliteit en komt met praktische oplossingen. Uitgangspunt is om zo vroeg mogelijk (bij de eerste tekeningen) betrokken te zijn bij plannen, zodat er al in een voorstadium geadviseerd kan worden. Want alleen dan zijn noodzakelijke planaanpassingen nog gemakkelijk (en zonder extra kosten) te realiseren. WAC Nijmegen werkt snel en efficiƫnt, zodat het planproces geen vertraging oploopt.

Missie en visie

VACpunt Wonen en de aangesloten Adviescommissies Wonen vormen samen de VAC-organisatie. Wij hebben als missie: De gebruikskwaliteit van de Nederlandse woningen, woongebouwen en woonomgeving bewaken, bevorderen, borgen en verbeteren. Onze visie is dat elke bewoner, consument en/of gebruiker van een woning, woongebouw en woonomgeving in Nederland mag rekenen op een optimale woonkwaliteit op het vlak van bruikbaarheid, toegankelijkheid, veiligheid, gezondheid & comfort, duurzaamheid en onderhoudsvriendelijkheid.

Waar kijkt WAC Nijmegen naar?

Alle bouwplannen moeten voldoen aan de wet: in het Bouwbesluit zijn de basiseisen vastgelegd. De WAC gaat echter een stap verder en bekijkt de plannen door de ogen van de toekomstige bewoners. Hierbij letten we op een aantal punten: 1. Is een woning bruikbaar voor de (toekomstige) bewoner?
2. Is de woning toegankelijk?
3. Is de woning veilig?
4. Is de woning gezond en comfortabel?
5. Is de woning duurzaam?
6. Is de woning levensloopbestendig?
7. Is de woning flexibel?
8. Is de woning onderhoudsvriendelijk?

Bruikbaar

- Wat is de afmeting van de woning en is de plattegrond logisch opgezet en ingedeeld
- is de draairichting van de deuren, ramen e.d. goed
- zijn apparatuur, verwarmingselementen e.d. logisch geplaatst
- Is de plaatsing van de elektrische installatie (lichtpunten, wandcontactdozen en schakelaars) praktisch en makkelijk bereikbaar
- Kan het vertrek goed gebruikt worden zoals het is bedoeld
- Is er genoeg bergruimte
- Is er buitenruimte, tuin en buitenberging bij de woning
- Hoe is de bereikbaarheid, is er een achterom, enz.
- Zijn de parkeervoorzieningen in de nabijheid van de woning
- Zijn er voorzieningen in de nabijheid van de woning (winkels, openbaar vervoer e.d. Is er openbaar groen in de nabijheid van de woning

Toegankelijk
- Indeling van de woning, hoe liggen vertrekken ten opzichte van elkaar, looplijnen, bergruimte, enz
- Is de woning bereikbaar en toegankelijk voor mensen met een handicap; rolstoelen; ouders met kinderwagen, ouderen met rollator? Denk aan hoogteverschillen, deurbreedten, afmeting van ruimten, inrichting sanitair en keuken.